ONTWIKKELING

De Tuin van Elden, Arnhem

 • JAAR : 2013
 • OPPERVLAKTE :
 • AANTAL : circa 250 woningen
 • LOCATIE : Arnhem, Nederland
 • IN OPDRACHT VAN : V.O.F. De Tuin van Elden
 • EIGENDOM :
 • EENHEDEN :
 • PROJECT :
 • CATEGORIE :
 • STATUS :
 • ARCHITECT :
 • AANNEMER :
 • SAMENWERKINGSVORM :

Nieuwbouw van circa 250 woningen.

www.detuinvanelden.nl

JAAR

2013

AANTAL

circa 250 woningen

LOCATIE

Arnhem, Nederland

IN OPDRACHT VAN

V.O.F. De Tuin van Elden

SHARE PROJECT